•  

  Ahmet Orrhan

  webci, fotoğrafçı, kız babası...

 • Linux eski dosyaları bul ve sil

  5 günden eski dosyaları listele

  find * -mtime +5 -exec ls -alh {} \;

   

  25 günden eski dosyaları sil.
  find * -mtime +25 -exec rm {} \;